ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7436 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7436

ชื่อโครงการ : ซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 30,000 เครื่อง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 16,800,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : nongkanokk@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/06/2017

วันหมดอายุ : 26/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน