ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7430 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7430

ชื่อโครงการ : งานขุดลอกหนองไผ่ส่วนที่เหลือด้านทิศใต้กับจุดขุดลอกเดิม(หนองน้ำสาธารณะ)ปริมาณพื้นที่ขุดลอก130x120x3เมตรเป็นแหล่งน้ำสำรองอ.พยัคฆภูมิพิสัยจ.มหาสารคาม กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,900,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : DoungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 20/06/2017

วันหมดอายุ : 23/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน