ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7450 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7450

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายตลาดเก่า-บ้านห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,405,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 05/07/2017

วันหมดอายุ : 08/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน