ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7455 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7455

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม1500 (จากด่านใน – ด่านนอก) ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 20,915,718.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายพงษ์ศักดิ์ ชูสังข์เพชร

E-mail : pongsakc@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/07/2017

วันหมดอายุ : 20/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน