ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7460 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7460

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บ้านหนองท่าควาย ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,210,620.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ

E-mail : ittayac@pwa.co.th

วันประกาศ : 24/07/2017

วันหมดอายุ : 27/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน