ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7457 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7457

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายนอก) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,870,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์

E-mail : kanokrats@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/07/2017

วันหมดอายุ : 21/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน