ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7443 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7443

ชื่อโครงการ : งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ปากท่อ สมุทรสงคราม ราชบุรี บ้านโป่ง ท่ามะกา ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี กุยบุ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 63,119,628.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภีพัชร ปริโยธร

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/06/2017

วันหมดอายุ : 02/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน