ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7453 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7453

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซ.หน้าโรงเรียนบริหารธุรกิจ ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,978,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/07/2017

วันหมดอายุ : 20/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน