ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7518 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มาตรวัดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งนิ้ว (ไม่รวมอุปกรณ์) จำนวน 11,500 เครื่อง 10,533,080.00 27/09/2017 02/10/2017
7517 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมานิติ บุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 2,426,760.00 18/08/2017 21/08/2017
7516 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมานิติ บุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561 2,542,320.00 18/08/2017 21/08/2017
7515 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมานิติ บุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 2,149,416.00 18/08/2017 21/08/2017
7514 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) กม.474+050 – กม.477+840 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ 8,910,000.00 18/08/2017 21/08/2017
7512 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง สำหรับปีงบประมาณ 2561 0.00 18/08/2017 21/08/2017
7511 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ (จำนวน 124 คัน) ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 85,352,616.00 17/08/2017 21/08/2017
7510 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานย้ายแนวท่อ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) 8,257,000.00 17/08/2017 21/08/2017
7509 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขา (บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูพิสัย ร้อยเอ็ด โพนทอง สุวรรณภูมิ) จำนวน 12 สาขา 54,900,733.00 15/08/2017 18/08/2017
7508 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขา (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรัส หนองบัวแดง ภูเขียว บำเหน็จณรงค์) จำนวน 10 สาขา ด้วยวิธีการทาง 61,306,740.00 15/08/2017 18/08/2017
7507 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค อำเภอหนองแค-วิหารแดง-เมือง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) 801,537,000.00 15/08/2017 18/08/2017
7506 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% จำนวน 540,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 7,225,200.00 15/08/2017 18/08/2017
7505 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดันจากสถานีผลิตน้ำโพธารามถึงสถานีจ่ายน้ำโพหัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 767,805,259.00 11/08/2017 17/08/2017
7504 การประปาส่วนภูมิภาค 10 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง แบบ Angel Ball Valve (เฉพาะมาตรวัดน้ำ) จำนวน 15,400 เครื่อง และมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(มียูเนียนมาตรวัดน้ำพร้อมแหวนยา 17,246,644.13 11/08/2017 14/08/2017
7503 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณจุดเสี่ยงและจุดอันตราย จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 5,558,650.00 11/08/2017 16/08/2017
7502 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณย่านชุมชน จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 5,558,650.00 11/08/2017 16/08/2017
7501 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 325 อ.บางแพ - อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 14,543,440.00 11/08/2017 16/08/2017
7500 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 เขตสมุทรสาคร-พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 14,166,800.00 11/08/2017 16/08/2017
7499 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 เขตมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 14,565,910.00 11/08/2017 16/08/2017
7496 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลิ้วช่วง กม.333+004 – กม.335+029 กปภ.สาขาจันทบุรี 59,800,000.00 11/08/2017 15/08/2017
7495 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสามแยกปั้มศักดิ์ชัย-ทางเข้าบ่อเอก (ถนนตรีรัตน์) เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ กปภ.สาขาจันทบุรี 18,230,000.00 11/08/2017 15/08/2017
7494 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่ผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม สำหรับปีงบประมาณ 2561 0.00 11/08/2017 15/08/2017
7493 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 5 รายการ 28,856,295.00 11/08/2017 15/08/2017
7491 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 , 2 , 7 , 8 , 19 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 3,000,000.00 10/08/2017 16/08/2017
7490 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 , 14 , 6 , 15 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 3,000,000.00 10/08/2017 16/08/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน