ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7490 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7490

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 , 14 , 6 , 15 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,000,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/08/2017

วันหมดอายุ : 16/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน