ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7514 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7514

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) กม.474+050 – กม.477+840 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 8,910,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : suthatn@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/08/2017

วันหมดอายุ : 21/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน