ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7501 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7501

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 325 อ.บางแพ - อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 14,543,440.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์

E-mail : wasitaT@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/08/2017

วันหมดอายุ : 16/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน