ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7496 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7496

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนโพธิ์ทอง-บ้านพลิ้วช่วง กม.333+004 – กม.335+029 กปภ.สาขาจันทบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 59,800,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : nongkanokk@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/08/2017

วันหมดอายุ : 15/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน