ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7493 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7493

ชื่อโครงการ : ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 5 รายการ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 28,856,295.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : nongkanokk@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/08/2017

วันหมดอายุ : 15/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน