ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7494 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7494

ชื่อโครงการ : จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่ผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม สำหรับปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 0.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : nongkanokk@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/08/2017

วันหมดอายุ : 15/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน