ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7504 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7504

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง แบบ Angel Ball Valve (เฉพาะมาตรวัดน้ำ) จำนวน 15,400 เครื่อง และมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(มียูเนียนมาตรวัดน้ำพร้อมแหวนยา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 17,246,644.13 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

E-mail : 55120@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/08/2017

วันหมดอายุ : 14/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน