ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7507 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7507

ชื่อโครงการ : ประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค อำเภอหนองแค-วิหารแดง-เมือง จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 801,537,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/08/2017

วันหมดอายุ : 18/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน