ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7503 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7503

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณจุดเสี่ยงและจุดอันตราย จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,558,650.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์

E-mail : wasitaT@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/08/2017

วันหมดอายุ : 16/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน