ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7500 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7500

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 35 เขตสมุทรสาคร-พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 14,166,800.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. วศิตา ถนอมสัตย์

E-mail : wasitaT@pwa.co.th

วันประกาศ : 11/08/2017

วันหมดอายุ : 16/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน