ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7509 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7509

ชื่อโครงการ : จ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขา (บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูพิสัย ร้อยเอ็ด โพนทอง สุวรรณภูมิ) จำนวน 12 สาขา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 54,900,733.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : DoungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/08/2017

วันหมดอายุ : 18/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน