ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7452 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7452

ชื่อโครงการ : จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ชนิดทองเหลือง (ไม่มียูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 20,000 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 18,404,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

คำชี้แจง : ประกาศ TOR ครั้งที่ 2 หลังได้รับฟังคำวิจารณ์

วันประกาศ : 14/07/2017

วันหมดอายุ : 17/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน