ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7461 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7461

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่พื้นที่ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 10,058,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ

E-mail : ittayac@pwa.co.th

วันประกาศ : 24/07/2017

วันหมดอายุ : 27/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน