ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7432 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7432

ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ ปีงบประมาณ 2561-2563 ของ กปภ.สาขาสะเดา พังลา นาทวี ระโนด พัทลุง เขาชัยสน ห้วยยอด ย่านตาขาว สตูล และละงู

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 31,424,544.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวเนตรชนก หนูเงิน

E-mail : natchanokn@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/06/2017

วันหมดอายุ : 25/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน