ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7451 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7451

ชื่อโครงการ : โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างเขตทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม – วาปีปทุม ระหว่าง กม. 2 + 875 ถึง กม. 4+ 380 และ กม. 4 + 920 ถึง 6 + 360 อ.เมือง จ.มหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,710,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : DoungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 13/07/2017

วันหมดอายุ : 17/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน