ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7590 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7590

ชื่อโครงการ : โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4270 ตอนลานข่อย-ไม้เสียบ ม.6,9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,204,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/12/2017

วันหมดอายุ : 21/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน