ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7607 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7607

ชื่อโครงการ : งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนแหลมกรวด (ซ้ายทาง) ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ (น.เหนือคลอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,071,970.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/01/2018

วันหมดอายุ : 12/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน