ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7612 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7612

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Video Conference) การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,070,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 15/01/2018

วันหมดอายุ : 18/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน