ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7621 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7621

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยไร่ขิง 26 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 973,700.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภีพัชร ปริโยธร

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/01/2018

วันหมดอายุ : 19/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน