ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7611 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7611

ชื่อโครงการ : โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ – อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ – อ.ภูเขียว กม. 194+160 – 199+945 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ส่วนที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,114,600.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : doungpornv@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/01/2018

วันหมดอายุ : 16/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน