ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7610 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7610

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา เพื่อทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี จำนวน 132 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 58,117,435.20 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/01/2018

วันหมดอายุ : 17/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน