ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7602 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7602

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาปากพนัง (น.ปากพนัง) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 32,838,300.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 05/01/2018

วันหมดอายุ : 15/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน