ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7617 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7617

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 ต.ดอนเจดีย์ และหมู่ที่ 3 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,350,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส.ปวีณา พวงทิพย์

E-mail : paweenapa@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/01/2018

วันหมดอายุ : 19/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน