ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7609 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7609

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0108 บริเวณถนน อบจ.รย.0108 สายเชิงเนิน-ชากบก อ.เมือง,อ.บ้านค่าย จ.ระยอง กปภ.สาขาระยอง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 7,389,986.03 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : suthatn@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/01/2018

วันหมดอายุ : 12/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน