ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7591 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7591

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กปภ.สาขากบินทร์บุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,222,349.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : suthatn@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/12/2017

วันหมดอายุ : 22/12/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน