ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7603 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7603

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงบ้านพักโครงสร้าง คสล. อาคารคอนกรีต ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 500,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : doungpornp@pwa.co.th

วันประกาศ : 08/01/2018

วันหมดอายุ : 11/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน