ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7606 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7606

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ 7 และ หมู่ 8 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ (ดอนเจดีย์)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 4,494,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภีพัชร ปริโยธร

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/01/2018

วันหมดอายุ : 12/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน