ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7540 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7540

ชื่อโครงการ : โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา(ผู้ใช้น้ำรายใหญ่)งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โครงการ เดอะทาวน์ ขอนแก่น สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,169,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : DoungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 14/11/2017

วันหมดอายุ : 17/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน