ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7553 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7553

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านตะมะ ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ, หมู่ 5 บ้านดงถาวร และหมู่ 4 บ้านนานวน ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ(น.สำโรงทาบ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 4,591,049.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/11/2017

วันหมดอายุ : 22/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน