ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7550 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7550

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านหนองถ่ม ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ(น.กันทรารมย์)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,118,600.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/11/2017

วันหมดอายุ : 22/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน