ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7546 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7546

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,070,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/11/2017

วันหมดอายุ : 21/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน