ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7547 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7547

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,648,250.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/11/2017

วันหมดอายุ : 21/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน