ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7519 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7519

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริเวณถนนศรีสุนทรฝั่งซ้าย ตั้งแต่ซอยบางเทา 1-ซอยบางเทา 7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 6,011,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 04/10/2017

วันหมดอายุ : 07/10/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน