ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7548 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7548

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเย้ยม่วง หมู่ 7 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขาลำปลายมาศ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,707,550.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/11/2017

วันหมดอายุ : 21/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน