ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7531 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7531

ชื่อโครงการ : งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนนิมิตใหม่ บริเวณมาตรน้ำ กปน.-คลองหกวา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 7,316,767.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : www.paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/10/2017

วันหมดอายุ : 22/10/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน