ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7530 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7530

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านฟากทาง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,070,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภีพัชร ปริโยธร

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/10/2017

วันหมดอายุ : 20/10/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน