ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7533 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7533

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหัวควนใต้ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,909,700.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 24/10/2017

วันหมดอายุ : 27/10/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน