ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7538 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7538

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10 % ) ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม สำหรับใช้ในเดือนมกราคม 2561 ถึง กันยายน 2561 จำนวน 180 ตัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,588,950.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : DoungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 07/11/2017

วันหมดอายุ : 10/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน