ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7520 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7520

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ช่วงซอยสุกี้-ซอยท่าเรือฉลอง ต.ฉลองอ.เมือง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,227,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 06/10/2017

วันหมดอายุ : 09/10/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน