ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7551 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7551

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำสะอาด คสส.บนดิน ขนาด 500 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ถนนยะหา - ตาชี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 6,721,205.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวตรีทิพย์ ไชยแก้ว

E-mail : treethipc@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/11/2017

วันหมดอายุ : 20/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน