ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7468 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7468

ชื่อโครงการ : งานงานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.231 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราช

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 5,139,210.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 26/07/2017

วันหมดอายุ : 01/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน